Informace

 Proč majitelé?

Postavení majitele firmy je velmi specifické, přináší s sebou vysokou míru svobody a ještě více odpovědnosti. Je velmi odlišné od role manažerské. Majitelská role je svobodná, tvořivá a na všech úrovních obohacující, ale je také nesmírně odpovědná, exponovaná a samotářská. Majitelé firem určují nejen vizi a směr své společnosti, ale také kulturní a etické normy své firmy a tím i celé společnosti.

V souvislosti s ekonomickou a ekologickou krizí v níž se ocitáme, souvisí i krize hodnot a smyslu, což vede k zásadní transformaci českého i světového businessu. Vývoj posledního roku ukazuje, že firmy tzv. „starého typu,“ které staví na boji, konkurenci, strachu, jednostranném využívání přírodních a sociálních zdrojů a nekonečném růstu, kolabují, zatímco firmy „nového typu“ postavené na spolupráci, společenském smyslu a vnímání potřeb okolního světa posilují a rostou.

České podnikatelské prostředí slaví dvacet let své existence, což s sebou nese mnohá specifika. Firmy založené během 90 let „dospívají“ a mnozí majitelé cítí potřebu se z výkonných funkcí posunout dál. Svoje firmy prodávají, anebo se vzdávají výkonných funkcí, předávají je do rukou managementu a učí se být „jen“ dobrými majiteli. To s sebou přináší obrovské změny a staví majitele firem před nové výzvy. Učí se svému managementu dávat jasné zadání, důvěřovat mu, přebírat a oceňovat výsledky jeho práce. A učí se žít bez obrovského pracovního zápřahu a stresu, na který byli většinu svého života zvyklí.

Tyto proudy změn otevírají mnoho otázek, výzev a dosud neprozkoumaných cest. A mnozí z Vás, majitelů firem, si je uvědomujete a hledáte na ně odpovědi. Fórum majitelů je prostor k tomu hledat společně.

Navštivte také

Doména forummajitelu.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 2488 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména forummajitelu.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář